Arvot ja eettisyys

Työnohjaajana arvot ja eettinen toiminta ovat useimmiten ohjauksien vakiokeskustelua. Kaiken opettajan toiminnan pohjana on eettisyys – oli kyse sitten opettaja–oppilassuhteesta, moniarvoisuudesta tai opettajan suhteesta työhönsä. Miettiessäni opettajan arvoja ja eettistä toimintaa, en näe siinä juurikaan eroa sosiaalialalle tai esihenkilötyöhön ja johtamiseen. Kaikissa näissä toimitaan erittäin vahvasti suhteessa toiseen ihmiseen, jopa henkilöihin, jotka ovat yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa, autettavia, tuettavia ja herkästi ohjailtavissa. Tällöin ammattilaiselta, on hän sitten opettaja, sosiaalialan työntekijä tai esihenkilö firmassa kuin firmassa tarvitaan vahvaa eettistä arvojen mukaista toimintaa. Ammattilaisen tulee toimia niin ettei hän omilla asenteillaan, kannanotoillaan ohjaa asiakasta/oppilasta vaan mahdollistaa yksilöllisen ajattelutavan myös heille. Tässä esimerkiksi vähemmistöryhmiin kuuluvien kohtaamiseen on tärkeä kiinnittää huomiota. Sosiaalialalla joutuu myös usein esimerkiksi päihdepalveluissa pysähtymään siihen että jokaisella asiakkaalla on oikeus saada apua uudestaan ja uudestaan, vaikka edelliset avuntarjonnat eivät ole tuottaneet tulosta. Ajatus voi sotia paljonkin omia arvoja vasten, mutta silti jokainen avunpyytäjä on kohdattavat samalla tavalla. Emme voi tietää onko tilanne juuri nyt oikea tälle avulle.

Arvot ovat meidän valintaamme ohjaavia taipumuksia, jotka ohjaavat elämäämme ja toimintaamme kohti sitä mikä on meille tärkeää. Arvot ohjaavat siis toimintaamme, ja emme usein pysähdy edes miettimään miksi toimimme tietyllä tavalla, mutta lähemmin tarkastellen toiminnan takaa löytyy perusteluja omasta ja yhteiskunnan arvomaailmasta. Arvot ohjaavat meidän toimintaamme automatisoitumalla tavoiksi ja rutiineiksi toimia, ne selittävät valintojamme ja toimintaamme. Opettajana arvojen mukainen toiminta on useimmiten automaattista, kohtaat luonnostaan opiskelijat tasavertaisena, ohjaat heitä toimimaan ammatillisesti oikein ja yhteiskunnan sääntöjen mukaan. Opettaja ei voi tuoda liian vahvasti esille omia mielipiteitä, poliittisia tai uskonnollista kantaansa. Vasta haastavissa tilanteissa saatat joutua pysähtymään arvoristiriitojen äärelle. Esimerkiksi sinulla opetettavana luokassasi useampi vaativan erityisen tuen oppilas, opetuksesi tukena on ollut erityisopettaja. Nyt rehtori ilmoittaa, että erityisopettajan resursseja pitää siirtää muualle, ja sinun tulee ilmoittaa kahden oppilaan vanhemmille, että heidän lapsensa ei pääse toiveista huolimatta erityisopettajan opetuksen piiriin vaan heidän ohjauksensa ja opetus toteutetaan sinun opetuksesi avulla, yksilöimällä lisää. Tähän astikin olet kokenut oman jaksamisesi olevan äärirajoilla, joten asian kuultua purskahdat itkuun. Hetken päästä olet rauhoittanut itsesi ja rehtori on todennut tilanteen ikäväksi mutta välttämättömäksi. Millä tunteella otat yhteyttä vanhempiin? Tuotko esille omaa voimattomuutta, resurssien vähyyttä, rehtorin määräystä vai erityisopettajan kiireitä? Mitä arvosi tässä vaiheessa sanovat, entä mikä on eettisesti oikein, onko sinun paras sama kuin oppilaan paras, tai entäpä työnantajan paras?

Opettajan tulee pystyä kohtaamaan kaikki erilaiset ja eritaustoista tulevat tasavertaisesti ja yhdenmukaisesti, mutta kuitenkin yksilöllisesti. Tämä onkin mielenkiintoinen eettisen toiminnan lähtökohtana, miten toimitaan tasavertaisesti mutta kuitenkin yksilöllisesti? Esimerkiksi, jossa olet toiminut saman ryhmän ryhmäohjaajana kolme vuotta, viimeiset kaksi vuotta luokassa olevat kolme poikaa ovat terrorisoineet opetustasi. Muu luokka kärsii häiriöistä ja ovat toivoneet, että asiaa käsiteltäisiin luokan omalla tunnilla. Ajattelet jo ennakkoon, ettei siitä kuitenkaan tule mitään, pojat häiriköivät kuitenkin, mietit että kannattaako edes yrittää. Menetkö tunnille alistuneena ja tietoisena ettei keskustelusta tule mitään, vai valmistaudutko esimerkiksi suunnittelemalla istumajärjestyksen niin että poikaporukka on erillään toisistaan, voitko pyytää apua ohjaajilta tai muilta opetushenkilöstöltä? Vai puhutatko pojat jo ennakkoon ja ilmoitat että mikäli häiriöitä tulee, niin heidän osaltaan tunti keskeytetään? Miten toimit niin että et leimaa kyseistä poikaporukkaa jo ennakkoon, antaen heille mahdollisuuden toimia tällä kertaa eri tavalla mitä oletat? Miten huolehdit ettei yksilön oikeudet kuitenkaan vähennä yhteisön eli luokan oikeuksia saada asiallista opetusta ja tulla huomatuksi?

Arvot voivat olla yksilöllisiä tai yhteisöllisiä. Yhteisön arvojen hallinta on vaikeampaa kuin yksilön. Yhteisön arvojen toiminta perustuu jokaisen yksilön omiin arvoihin. Eettisyys on arvojen punnitsemista, eri näkökulmien tarkastelua ja huomioimista. Sisäilmaongelma on hyvä esimerkki, opettaja kokee opetustilat sisäilmaltaan haastaviksi, mutta rehtori kunnan työntekijänä haluaa sisäilmasta vaiettavan kunnan rahavaikeuksien vuoksi. Tätä tilannetta joutuu pohtimaan eri näkökulmista, miten opettajien työhyvinvointi ja terveys tilanteessa kärsivät, entäpä oppilaiden terveys, mikä on työnantajan vastuu työturvallisuuden ja työsuojelun näkökulmasta. Mikä näkökulma on painavin, ja mitä toteutetaan, sotiiko organisaation eli työnantajan linja opettajan henkilökohtaisia arvoja vastaan, kuinka kuormittavaksi tilanne voikaan opettajalle muovautua?

Opettajana, esihenkilönä tai sosiaalialan työntekijänä on tilanteita, jolloin joutuu toimimaan omien arvoja ja eettistä ajattelua vastaan. Näitä tilanteita voi olla henkilöstön erilaiset ristiriitatilanteet, tiukentuneet resurssit tai vajaat resurssit, sekä jatkuvat muutokset, joiden keskellä toimitaan. Tällöin tärkeää on oman jaksamisen kannalta tärkeää pysähtyä miettimään omia arvoja, ja niiden suhdetta organisaation arvoihin ja toimintaan, huomioiden myös ajantasainen tilanne. Työntekijän kuormitusta lisää huomattavasti, mikäli hän joutuu työskentelemään pitkäkestoisesti vasten omia arvoja. Yrityksen muuttuvat tilanteet, resurssien käyttö ja toimintatavat ristiriitatilanteissa tulisi perustua yrityksen strategisiin linjauksiin, joten näitä voi myös työnantajan kanssa pohtia.

Esimerkit, joita tekstissä käytin on todellisia esimerkkejä työnohjausprosesseistani.

Lähteet kirjoituksen taustalla:

Opettajan arvot ja eettiset periaatteet (oaj.fi)

Norrena J. 2021 Opettajan vaikeat kysymykset. Arvot, rajat ja työn merkityksellisyys

Kuva pixabay

Julkaistu
Kategoria(t): Yleinen

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *